Dlaczego sporządzenie testamentu jest tak ważne?

Najbardziej znanym narzędziem prawnym zapewniającym realizację woli danej osoby jest testament. Dokument ten pozwala nam określić, zgodnie z naszą ostatnią wolą, kto będzie właścicielem lub beneficjentem naszego majątku lub jak ma być on wykorzystywany, gdy już nie będziemy żyć. W tym artykule wyjaśniamy jego znaczenie.

Dlaczego sporządzenie testamentu jest tak ważne?

Ważne jest, aby sporządzić testament przed wystąpieniem jakiejkolwiek choroby lub wypadku. Jeśli nie tego nie zrobimy, o przeznaczeniu naszego majątku zadecyduje za nas prawo. Obdarowywany może się zrzec testamentu i uaktywnia się on dopiero w momencie śmierci podpisującego.

Sporządzenie testamentu to prosta i niedroga procedura, dzięki której możemy zdecydować o przeznaczeniu naszego majątku i wiedzieć, że zostanie on zrealizowany, gdy dana osoba już nie będzie żyła. Jest to najlepszy sposób na uporządkowanie swoich życzeń, ponieważ testament jest prawnie zarejestrowany, co ułatwia przekazanie majątku i pozwala uniknąć problemów dla rodziny i przyjaciół. Ponadto testament:

-Zabezpiecza Twoich bliskich lub osoby, które kochasz, zapewniając im w przyszłości dobrobyt finansowy.

-Pozwala uniknąć konfliktów rodzinnych dotyczących własności majątku.

-Jeśli masz dzieci poniżej 18 roku życia, możesz ustanowić opiekuna prawnego do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletniości w przypadku, gdy ojciec / matka nie jest obecny, aby korzystać lub odziedziczyć spadek.

Najbardziej wskazaną, bezpieczną i wygodną opcją jest testament otwarty, sporządzany przed notariuszem, który doradza różne możliwości jego sporządzenia i pomaga w jego sporządzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wolą spadkodawcy. Nabyłeś nieruchomość w spadku? Sprawdź co warto o tym wiedzieć: https://www.laws.pl/nabycie-nieruchomosci-w-spadku-i-wpis-do-ksiegi-wieczystej-co-musisz-wiedziec

Mimo że nazywany jest testamentem otwartym, jego treść jest tajna dla wszystkich poza spadkodawcą, gdyż do chwili śmierci spadkodawcy nikt nie ma dostępu do jego treści, chyba że spadkodawca na to pozwoli.

Czy testament może być zmieniony?

Dokument może być modyfikowany dowolną ilość razy. Konieczne jest jedynie ponowne spotkanie z notariuszem w celu przepisania testamentu. Dokumentem, który będzie miał moc prawną będzie ten ostatni.