Jak zostać adwokatem? Odpowiada adwokat z Gdańska

Zastanawiasz się, co zrobić, aby zostać adwokatem? Być może rozważasz tę drogę, jednak nie masz przekonania, czy jest ona dla Ciebie odpowiednia? Postanowiliśmy zapytać jednego z gdańskich adwokatów, co trzeba zrobić, aby zacząć uprawiać ten zawód i dla kogo jest on odpowiedni. Zapoznaj się z artykułem przygotowanym na podstawie tej rozmowy.

Jak zostać adwokatem, czyli po pierwsze studia

Przede wszystkim adwokatem może zostać jedynie osoba posiadająca wykształcenie wyższe w postaci tytułu co najmniej magistra, uzyskanego na kierunku prawo. Innymi słowy, trzeba ukończyć jednolite prawnicze studia magisterskie, zdać egzaminy końcowe i obronić pracę magisterską. Dopiero wtedy można zacząć się starać o zostanie adwokatem.

Po ukończeniu studiów prawniczych absolwenci mają do wyboru kilka ścieżek dalszego rozwoju. Tak naprawdę same studia to w tym zawodzie jeszcze niewiele. Kluczowa jest aplikacja, czyli proces nabywania wiedzy w praktyce. Absolwenci mają do wyboru kilka aplikacji, w tym między innymi aplikację adwokacką. Jednak aby ją rozpocząć, muszą się najpierw zakwalifikować.

Aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka trwa 3 lata. Jednak aby się na nią dostać, trzeba najpierw zdać egzamin. W tym celu należy złożyć wniosek zawierający: kwestionariusz osobowy, opis własnego życiorysu, dowód ukończenia studiów prawniczych, zdjęcia i dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Akceptacja wniosku oznacza dopuszczenie do egzaminu składającego się ze 150 pytań. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 100 z nich oznacza zakwalifikowanie kandydata na aplikację adwokacką. Niemniej trzeba pamiętać o konieczności złożenia na tym etapie odpisu dyplomu oraz wniosku formalnego o przyjęcie na aplikację, a także zaświadczenia o niekaralności.

Po ukończeniu aplikacji kandydat na adwokata przystępuje do egzaminu aplikanckiego. Zaliczenie egzaminu to ostatni krok na drodze do wpisania na listę adwokatów. Niemniej egzamin wcale nie jest formalnością. Okazuje się, że nie zdaje go ok. 30% przystępujących.

Zostałem adwokatem i co dalej

Droga do zostania adwokatem jest długa i dosyć trudna. Natomiast jak wygląda sytuacja po wpisaniu na listę adwokatów? Okazuje się, że początkowo również nie jest łatwo. Trzeba znaleźć pracę w kancelarii adwokackiej, a jej znalezienie prawdopodobnie nie będzie się wiązało z dużymi zarobkami na starcie. Jednak doświadczony adwokat najczęściej wybiera samodzielną drogę, otwierając własną kancelarię lub też na zasadzie współpracy z innymi adwokatami. W takiej sytuacji można już liczyć na bardzo wysokie zarobki i duży prestiż.

Dla kogo praca adwokata?

Wiesz już, jak zostać adwokatem. Jednak co z pytaniem o Twoją predyspozycję do tego zawodu? Otóż przede wszystkim powinieneś się zastanowić, czy jesteś gotowy do ciężkiej pracy. Studia prawnicze, później aplikacja i egzamin aplikancki wymagają bardzo wiele nauki. Trzeba też uzbroić się w cierpliwość, ponieważ od rozpoczęcia studiów do zostania adwokatem w najlepszym wypadku mija 8 lat. Jeśli jednak jesteś zdeterminowany oraz wiesz, że zniesiesz stres związany z wykonywaniem tego zawodu, prawdopodobnie jest to dla Ciebie odpowiednia droga.