Badanie stanu prawnego nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości to nic innego, jak uzyskanie wszystkich informacji, dostępnych na jej temat. Czynność tę określamy inaczej jako audyt stanu prawnego nieruchomości. Przeprowadzenie wnikliwej analizy nieruchomości pod kątem prawnym wyklucza ewentualność negatywnych konsekwencji w przyszłości. Może być ich naprawdę sporo, jeżeli decyzja o zakupie zostanie podjęta zbyt pochopnie. Nie mamy tu na myśli wyłącznie utraty znacznych sum pieniężnych. Jedną z konsekwencji może być nawet pociągnięcie nabywcy do odpowiedzialności za zobowiązania sprzedającego.

Dlaczego badamy stan prawny nieruchomości

Raport, który powstaje po ukończeniu badania stanu prawnego nieruchomości jest niezwykle istotny z punktu widzenia interesów potencjalnego kupca. Głównym źródłem tych danych są najczęściej księgi wieczyste, ale nie tylko. Bywa też tak, że informacji poszukujemy innymi drogami. Przykładowo – jeśli mamy do czynienia z mieszkaniem, w spółdzielni mieszkaniowej możemy zasięgnąć informacji, czy zobowiązania są regulowane terminowo i czy lokal nie jest zadłużony.

Księgi wieczyste są dla nieruchomości czymś na kształt dowodu osobistego. Gromadzą one informacje, na podstawie których możemy szybko je zidentyfikować. Określają zarówno cechy stricte geodezyjne, jak również prawne. Analizując księgi wieczyste dowiemy się m.in.:

  • jaki jest obszar działki, jej numer i położenie,
  • kto jest właścicielem,
  • czy jest ona obciążona prawami osób trzecich,
  • czy prowadzone są wobec niej postępowania.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Nieuregulowany stan prawny w odniesieniu do nieruchomości może powodować utrudnienia. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy stan faktyczny nie pokrywa się z zapisami w księgach wieczystych.

Zaktualizowanie wszystkich potrzebnych wpisów jest konieczne przed dokonaniem zakupu nieruchomości. Jest to o tyle istotne, że wszelkie nieścisłości mogą zablokować transakcję. Przykładowo, bank nie udzieli kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, której sytuacja prawna nie jest jednoznaczna.

Jeżeli podczas badania stanu prawnego nieruchomości wyjdą na jaw jakiekolwiek nieprawidłowości, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki, które mają za zadanie doprowadzenie do zgodności stanu faktycznego z zapisami ksiąg wieczystych. Wówczas dokonanie transakcji staje się możliwe i bezpieczne, z punktu widzenia prawa.

Co umożliwia wnikliwy audyt

Wgląd do ksiąg wieczystych i ich rzetelna analiza pozwala uniknąć kupna działki, lokalu czy też domu, obciążonych prawami osób trzecich. Doświadczony specjalista w obszarze prawa nieruchomości wie, jak ważna jest pewność, że kontrahenci dokonują bezpiecznego zakupu. Ważna w tym kontekście jest ocena istniejącego i potencjalnego ryzykazwiązanego z daną transakcją.

Badanie stanu prawnego nieruchomości stanowi zatem nieodzowny krok, który da nam pewność, że zakup w przyszłości nie okaże się nieważny lub w inny sposób wadliwy. Dzięki niemu uzyskaszpewność, że podpisanie umowy nie wiąże się z żadnym niebezpieczeństwem.