Dlaczego spisując testament warto skorzystać z porady prawnika?

Szczegółowe kwestie dotyczące sporządzania testamentu regulowane są szczegółowo przez przepisy kodeksu cywilnego. Pojęciem testamentu określane jest rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. W przypadku istnienia testamentu należy liczyć się z tym, że spadkodawca zmienia ustawową kolejność dziedziczenia spadku po nim. Sam testament jest obwarowany szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zarówno jego formy, sposobu sporządzenia, możliwością odwołania w tym zniszczenia.

Najważniejsze informacje na temat testamentu

Istnieje kilka rodzajów testamentu do których zalicza się testament sporządzony w formie aktu notarialnego, testament własnoręczny oraz allograficzny. Pierwszy z nich z uwagi na to, że jest sporządzany przez osobę zajmującą się tym profesjonalnie obarczony jest zerowym ryzykiem błędu. Co ważne, notariusz jest w stanie dokładnie wyjaśnić zasady dziedziczenia , skutki testamentu oraz wszelkie pytania i wątpliwości spadkodawcy.

Decydując się na sporządzenie testamentu własnoręcznie należy pamiętać, aby sporządzić go własnoręcznie oraz opatrzyć podpisem. Powinna znaleźć się także data sporządzenia testamentu, co ułatwia określenie kolejności rozrządzeń majątkiem w przypadku sporządzenia ich w kilku wersjach. W przypadku gdy spadkodawca nie jest w stanie sporządzić testamentu własnoręcznie (np. z uwagi na zły stan zdrowia), testament można sporządzić ustnie, jednak w tym przypadku należy spełnić kilka koniecznych warunków. Istnieją także testamenty szczególne, ważne przez 6 miesięcy od ich sporządzenia, sporządzane w przypadku niecodziennych zdarzeń.

Wątpliwości i problemy podczas sporządzania testamentu

Z uwagi na to że przepisy prawa nierzadko są bardzo skomplikowane sporządzenia testamentu nie powinno się odkładać. Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci powinno nastąpić jeszcze za życia spadkodawcy, tak by w przyszłości uniknąć konfliktów oraz wątpliwości dotyczących dziedziczenia. W przypadkach skomplikowanych dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy prawnika, adwokata czy radcy prawnego który specjalizuje się w prawie spadkowym. Dzięki temu uzyskuje się odpowiedzi w kwestiach takich jak: kolejność dziedziczenia, kwestie dziedziczenia długów spadkowych, rozwiązanie problemu zachowku czy podjęcie kwestii wykluczenia z dziedziczenia. Profesjonalny doradca wyjaśni zasady sukcesji prawnej, zwłaszcza jeśli przedmiotem spadku jest przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne.

Najczęstsze błędy przy sporządzaniu testamentu

Najczęściej wybieraną formą sporządzenia testamentu jest sporządzenie go w formie zwykłej pisemnej, własnoręcznej. Forma ta jest nie tylko najłatwiejsza do zrealizowania ale także nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że w uwagi na nieznajomość przepisów prawa testament dotknięty jest wadami oraz nieważnością, skutkiem czego jego zapisy nie mogą się ziścić. Istnieje szereg błędów które pojawiają się podczas sporządzania testamentu własnoręcznego. Jednym z nich jest sporządzenie testamentu wraz z inną osobą. Jest to sytuacja niedopuszczalna, bowiem testament jest oświadczeniem woli jednej osoby – spadkodawcy. Wiele osób zapomina także o dopełnieniu obowiązkowej formy, czyli napisanie testamentu własnoręcznie i sporządza jego treść na komputerze lub maszynie do pisania opatrując całość własnoręcznym podpisem.

Zdarzają się także sytuacje, gdy testament zostaje sporządzony przez osobę trzecią np. przedstawiciela spadkodawcy czy testamenty w których nie widnieje podpis spadkodawcy. W każdym z powyższych przypadków testament jest nieważny i nie wywołuje skutków prawnych. Aby się przed nimi ustrzec, warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej, którą oferuje https://www.kancelaria-walterowicz.pl/doradztwo-prawne/. Specjalista z zakresu prawa spadkowego pozwoli na uniknięcie sytuacji gdy testament obarczony jest błędem oraz pomoże wyjaśnić nierzadko zawiłe i trudne w interpretacji przepisy prawa.